Adolfsbergsskolan


Knivsta

1 linhiss Orona X-16

Byggentreprenör: Arcona AB


Byggherre: Kommunfastigheter i Knivsta


Slutbesiktigat:

10/2018