Bostadsfastighet

Bergslagsvägen


Ursvik, Stockholm


2 linhissar Orona X-15Byggentreprenör: MFH Bygg AB

Byggherre: Svenska Bostäder AB


Slutbesiktigat:

03/2021