Bostadsfastighet Brandbergen centrum


Haninge8 linhissar Orona X-15Byggentreprenör: Serneke Sverige AB

Byggherre: Sveafastigheter Bostad AB


Slutbesiktigat:

02/2023