Bostadsfastighet

Drabantenhuset


Upplands Väsby, Stockholm
6 linhissar Orona X-15

1 bilhiss Hidral QHV
Byggentreprenör: Hanssons hus entreprenad AB

Byggherre: Sveafastigheter Bostad


Slutbesiktigat:

11/2021