Eric Ruuth Kulturhus


Höganäs


1 linhiss Orona X-10Byggentreprenör: BAB Bygg AB

Byggherre: Höganäs Kommun


Slutbesiktigat:

10/2020