HagaskolanVallentuna, Stockholm

1 linhiss Orona X-16


1 plattformshiss Barduva


SB200

Byggentreprenör: JM Entreprenad AB


Byggherre: Vallentuna kommun

Slutbesiktigat:

08/2019