Häggvik handelsplats


Häggvik, Stockholm


4 rulltrappor SJEC FES303

2 linhissar Orona X-15

2 linhissar Orona X-16

1 linhiss Orona X-18

1 plattformshiss ILS 1K


Byggentreprenör: Betonmast Stockholm AB

Byggherre: Alma Fastigheter AB


Slutbesiktigat:

12/2021