Bostadsfastighet Hästhoven 6
Åstorp1 linhiss Orona X-15Byggentreprenör: SNL Bygg AB

Byggherre: Åstorpshoven AB


Slutbesiktigat:

04/2023