Forskningsanläggning Karolinska Institutet, Medicinaren 25

NEO


Huddinge, Stockholm

6 linhissar Orona X-16


1 plattformshiss

Byggentreprenör: Veidekke Entreprenad AB


Byggherre: Hemsö ABSlutbesiktigat:

12/2017