Bostadsfastighet

Kv. Barken


Järfälla, Stockholm

13 linhissar Orona X-15


Byggentreprenör: Mecon Bygg AB


Byggherre: Wallenstam AB
Slutbesiktigat:

03/2018