Bostadsfastighet Kv. Bellona 5

Solna


2 linhissar Orona X-15Byggentreprenör: Serneke Sverige AB

Byggherre: Wåhlin Byggare AB


Slutbesiktigat:

11/2021