Bostadsfastighet

Briljantgatan

Västra, Frölunda

2 linhissar Orona X-15


2 linhissar Orona X-10

Byggentreprenör: Tuve Bygg AB


Byggherre: Framtiden Byggutveckling AB

Slutbesiktigat:

11/2020