Kontorsbyggnad

Kv. Eldaren


Uppsala

3 linhissar Orona X-15

Byggentreprenör: Arcona AB


Byggherre: Jernhusen AB
Slutbesiktigat:

07/2016