Bostadsfastighet

Kv. Fjärilen

Uppsala

6 linhissar Orona X-15


Byggentreprenör: Mecon Bygg AB


Byggherre: Wallenstam AB

Slutbesiktigat:

09/2017