Bostadsfastighet

Kv.Grönskan

Solberga, Stockholm
7 linhissar Orona X-15
Byggentreprenör: Mecon Bygg AB


Byggherre: Wallenstam AB
Slutbesiktigat:

10/2018