Bostadsfastighet

Kv. Kronoparken

Karlstad

4 linhissar Orona X-15

Byggentreprenör: Ostby SIA


Byggherre: Nischer properties ABSlutbesiktigat:

03/2020