Bostadsfastighet

Kv. Parkstråket 1/2


Haninge, Stockholm

12 linhissar Orona X-15

Byggentreprenör: Mecon Bygg AB


Byggherre: Wallenstam ABSlutbesiktigat:

05/2021