Bostadsfastighet Kv. Radiotorget

Göteborg


2 linhissar Orona X-15Byggentreprenör: Kamgrad Filial

Byggherre: Framtiden Byggutveckling AB


Slutbesiktigat:

05/2021