Bostadsfastighet Sjöstadsorangeriet


Ekerö, Stockholm


2 linhissar Orona X-15 i CLT schaktByggentreprenör: Serneke Sverige AB

Byggherre: Nordblick homes AB


Slutbesiktigat:

05/2021