Bostadsfastighet Kv. Soluret

Älvsjö


5 linhissar Orona X-15Byggentreprenör: JM AB

Byggherre: JM AB


Slutbesiktigat:

04/2021