Bostadsfastighet Kv. Ugglan


Malmö6 linhissar Orona X-15Byggentreprenör: Betonmast i Malmö AB

Byggherre: Burlövs bostäder AB


Slutbesiktigat:

05/2021