Bostadsfastighet

Kv. Vaktstugan


Sundbyberg, Stockholm

5 linhissar Orona X-15

Byggentreprenör: Partnex AB

Byggherre: Wåhlin fastigheter ABSlutbesiktigat:

05/2021