Bostadsfastighet

Näsby Slottspark

Södra Parken 2


Täby, Stockholm


4 linhissar Orona X-15Byggentreprenör: Serneke Sverige AB

Byggherre: Brf Södra Parken 2-3 i Näsby Slottspark


Slutbesiktigat:

02/2021