Oronas Åtagande

Oronas Åtagande

En etisk och hållbar förvaltningsmodell

Oronas förvaltningsmodell är baserad på etiska värden och respekterar en hållbar och inkluderande modell av samhället, som främjar sociala och kulturella initiativ.


En etisk och hållbar förvaltningsmodell

Oronas förvaltningsmodell är baserad på etiska värden och respekterar en hållbar och inkluderande modell av samhället, som främjar sociala och kulturella initiativ.Company values,
brand values
Oronas strategi och verksamhet går hand i hand med universella principer från FN:s Global Compact och främjande av De Globala Målen (SDGs).
Company values, brand values
Oronas strategi och verksamhet går hand i hand med universella principer från FN:s Global Compact och främjande av De Globala Målen (SDGs).
Oronas ändamål är deras drivkraft
Orona förbättrar anknytningen mellan människor genom att minska avståndet.

Eftersom de tror på att bara genom att tillsammans förflytta sig in i framtiden kan de förbättra vår nutid.


Oronas ändamål är deras drivkraft
Orona förbättrar anknytningen mellan människor genom att minska avståndet.
Eftersom de tror på att bara genom att tillsammans förflytta
sig in i framtiden kan de förbättra vår nutid.

Åtaganden som driver Orona
Oronas strategi och verksamhet går hand i hand med universella principer från FN:s Global Compact och främjande av De Globala Målen (SDGs).


SDG 3 & 8
Orona är ett team av människor som ger tjänster till andra människor. Orona är en del av vår socio-affärsprojekt och företagets framgång är vår framgång.
Människor som erbjuder tjänster för människor


SDG 3 & 8
Orona är ett team av människor som ger tjänster till andra människor. Orona är en del av vår socio-affärsprojekt och företagets framgång är vår framgång.
Människor som erbjuder tjänster för människor

SDG 5 & 10
Förändring börjar inuti hos Orona.
Orona tar hand om deras människor genom att främja jämlikhet, mångfald och säkerställa en arbetslivskvalitet i enlighet med våra kooperativa principer.

Ett mer omtänksamt och solidariskt samhälle


SDG 5 & 10
Förändring börjar inuti hos Orona.
Orona tar hand om deras människor genom att främja jämlikhet, mångfald och säkerställa en arbetslivskvalitet i enlighet med våra kooperativa principer.

Ett mer omtänksamt och solidariskt samhälle


Hållbarhet är en del av Oronas DNA


Orona förnyar ansvarsfullt för att komma närmare till en mer hållbar framtid. Denna plikt leder dem till en kontinuerlig process av förbättring av Oronas produkter och tjänster.

Eftersom innovation måste vara hållbar.

Hållbarhet är en del av Oronas DNA


Orona förnyar ansvarsfullt för att komma närmare till en mer hållbar framtid. Denna plikt leder dem till en kontinuerlig process av förbättring av Oronas produkter och tjänster.

Eftersom innovation måste vara hållbar.


Orona har sänkt energiförbrukningen med upp till 75%Orona jobbar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt genom hela värderingskedjan, genom att skapa mobilitetslösningar som tar hänsyn till miljön och främjar utvecklingen av cirkulärekonomi.
Som en del av vår hållbarhetsplikt utgår Orona från ISO 14064 Carbon Footprint certifiering, som demonstrerar transparens gällande utsläpp av växthusgaser från vår verksamhet.

På så sätt tar Orona årligt ansvar att minska utsläppen från dennes verksamhet.

Organisationens koldioxidavtryck
Miljövarudeklaration


Våra Orona Next modeller har Miljövarudeklaration (EPD) som är certifierad utifrån ISO 14025 standard.

Välj lösningen som bäst passar din utrustning och ladda ned informationen om miljöprestation av våra produkter, som är baserade på Life Cycle Assessment (LCA) och utförda i enlighet med ISO 14006 Ecodesign standard.
Ekodesign

Vår verksamhetsplikt till ekologisk hållbarhet gjorde Orona till världens första hissföretag som erhöll ISO 14006 Ecodesign certifikat.

På så sätt, under designfasen och genom användning av ekoindikatörer är produktens miljömässiga tillämpningar utvärderade på ett djupgående sätt och möjliga miljömässiga bristerna åtgärdas, samt alltid strävar efter en allmän miljöförbättring som tar hänsyn till produktens hela livscykel.

Orona har sänkt energiförbrukningen med upp till 75%Orona jobbar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt genom hela värderingskedjan, genom att skapa mobilitetslösningar som tar hänsyn till miljön och främjar utvecklingen av cirkulärekonomi.
Som en del av vår hållbarhetsplikt utgår Orona från ISO 14064 Carbon Footprint certifiering, som demonstrerar transparens gällande utsläpp av växthusgaser från vår verksamhet.

På så sätt tar Orona årligt ansvar att minska utsläppen från dennes verksamhet.

Organisationens koldioxidavtryck
Miljövarudeklaration


Våra Orona Next modeller har Miljövarudeklaration (EPD) som är certifierad utifrån ISO 14025 standard.

Välj lösningen som bäst passar din utrustning och ladda ned informationen om miljöprestation av våra produkter, som är baserade på Life Cycle Assessment (LCA) och utförda i enlighet med ISO 14006 Ecodesign standard.
Ekodesign

Vår verksamhetsplikt till ekologisk hållbarhet gjorde Orona till världens första hissföretag som erhöll ISO 14006 Ecodesign certifikat.

På så sätt, under designfasen och genom användning av ekoindikatörer är produktens miljömässiga tillämpningar utvärderade på ett djupgående sätt och möjliga miljömässiga bristerna åtgärdas, samt alltid strävar efter en allmän miljöförbättring som tar hänsyn till produktens hela livscykel.
Oronas lösningar minskar energiförbrukningen drastiskt, garanterar längre livslängd av din hiss och bidrar till ökad säkerhet, tillgänglighet, personlig bekvämlighet och omtanke till miljön.


Hållbarhet

Oronas lösningar minskar energiförbrukningen drastiskt, garanterar längre livslängd av din hiss och bidrar till ökad säkerhet, tillgänglighet, personlig bekvämlighet och omtanke till miljön.


Hållbarhet