Bostadsfastighet

Östra Kålltorp


Göteborg
2 linhissar Orona X-15

Byggentreprenör: Per Jacobsson Byggnads AB


Byggherre: SGS StudentbostäderSlutbesiktigat:

05/2021