Bostadsfastighet

Snabba hus


Råcksta, Stockholm

2 linhissar Orona X-15


Byggentreprenör: MFH Bygg AB


Byggherre: Svenska Bostäder AB
Slutbesiktigat:

03/2020