Bostadsfastighet

Sundsbro 2


Bollnäs
1 linhiss Orona X-15

Byggentreprenör: Litana ir Ko UAB

Byggherre: Bollnäs bostäder AB


Slutbesiktigat:

02/2020