Skola, förskola och idrottshall Västra Varvsstaden

Malmö




4 linhissar Orona X-15





Byggentreprenör: Byggmästar’n i Skåne AB


Byggherre: Malmö stad




Slutbesiktigat:


11/2020