Skola, förskola och idrottshall Västra Varvsstaden

Malmö
4 linhissar Orona X-15

Byggentreprenör: Byggmästar’n i Skåne AB


Byggherre: Malmö stad
Slutbesiktigat:


11/2020