Bostadsfastighet Drottninghög västra
Helsingborg6 linhissar Orona X-15Byggentreprenör: Serneke Sverige AB

Byggherre: Helsingborghem AB


Slutbesiktigat:

05/2023