Bostadsfastighet Grönskar
Kärrtorp3 linhissar Orona X-15Byggentreprenör: Northing AB

Byggherre: Svenska Bostäder AB


Slutbesiktigat:

05/2023