Bostadsfastighet Graninge stiftsgård Kil 1:103Nacka2 linhissar Orona X-15Byggentreprenör: Plenab AB

Byggherre: Brf Graningeutsikten


Slutbesiktigat:

10/2022