Bostadsfastighet Kv. Nouvelle
Upplands Väsby1 linhiss Orona X-16Byggentreprenör: Veidekke Entreprenad AB

Byggherre: John Mattson Fastighetsföretagen AB


Slutbesiktigat:

09/2022