Bostadsfastighet Näsby Slottspark Södra Parken 1Täby4 linhissar Orona X-15Byggentreprenör: Box Bygg AB

Byggherre: NIAM AB


Slutbesiktigat:

12/2022