Kontors- och bostadsfastighet Kv. Triton


Malmö9 linhissar Orona X-15

1 linhiss Orona X-16Byggentreprenör: Veidekke Entreprenad AB

Byggherre: Lantmännen Fastigheter AB


Slutbesiktigat:

2023