Bostadsfastighet Kv. LärkanSträngnäs3 linhissar Orona X-15Byggentreprenör: Hanssons hus entreprenad AB

Byggherre: Bergsundet Development


Slutbesiktigat:

2023