Bostadsfastighet RingvägenKungsängen3 linhissar Orona X-15Byggentreprenör: Tuve Bygg AB

Byggherre: Balder Sankt Göran AB


Slutbesiktigat:

2023