Bostadsfastighet Kv Vaktstugan 3Sundbyberg8 linhissar Orona X-15Byggentreprenör: Partnex AB

Byggherre: Wåhlin fastigheter AB


Slutbesiktigat:

2023