Bostadsfastighet Kv. Älvan 2Enköping4 linhissar Orona X-15Byggentreprenör: Hanssons hus entreprenad AB

Byggherre: Stadsutveckling AB


Slutbesiktigat:

2023