Bostadsfastighet Kv. Torpagatan

Göteborg


9 linhissar Orona X-15


Byggentreprenör: Kamgrad Filial

Byggherre: Framtiden Byggutveckling AB


Slutbesiktigat:

07/2022