Bostadsfastighet Nya Kvibergshuset


Göteborg6 linhissar Orona X-15Byggentreprenör: Tuve Bygg AB

Byggherre: Framtiden Byggutveckling AB


Slutbesiktigat:

05/2021