Vattenresevoar Lyra


Örebro1 linhiss Orona X-16Samarbetspartner: Örebro hiss AB

Byggentreprenör: NCC Sverige AB

Byggherre: Örebro kommun


Slutbesiktigat:

09/2022